วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ไปเที่ยวเกาะช้างกัไหม http://sawasd.page.tl/Tour-of-Thailand.htm

Koh Chang Marine National Park in a Nutshell


Name variation Mu Ko ChangEnglish translation Elephant Island ArchipelagoNumber of islands/isles 52 Total land area 650 sq. km.The 3 largest islandsKoh Chang: 154.8 sq. km. (Thailand’s second largest island)Koh Kood: 129 sq. km. (Fourth largest island in Thailand)Koh Maak: 16 sq. km.Koh Chang land dimension Length: 30 km. Width: 14 km.Population 5,356 inhabitants (as of 2005) Population density 34.6 inhabitants per sq. km.Province TratZip code 23170Area code 039Distance from Bangkok 310-330 km.Distance from Trat 8 km.Highest peak 744 m (Khao Jom Peasat, Salak Phet)Administration 2 sub districts, 9 villages TemperatureMonthly Average Range: 34 C (April) - 22 C (January)Annual Average: 27.3 CAverage High: 31.3 CAverage Low: 23.2 CClimate Hot and humidAnnual average rainfall amount 3,200 mmElectricity 220V 50HzHistory- Before World War II, Koh Chang was little known and piracy was still prolific around the archipelago. - Koh Chang was the scene of a sea battle between the Thai and the French naval ships in 1941. - Backpackers discovered the charms of the archipelago in the mid 70’s.- The district was given national park status on the 31st of December 1982.- It was only in 2000 that electricity and landline phones were available.- It is the 45th of the 102 national parks in Thailand.- Rapid developments began in 2002.Location Southeastern region of Thailand, near the border to Cambodia in the Gulf of Thailand

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
ชื่อ หมู่เกาะช้างชื่อภาษาอังกฤษ Elephant Island Archipelagoจำนวนเกาะ 52 เกาะ พื้นที่ทั้งหมด 650 ตร.กม.3 เกาะขนาดใหญ่ของหมู่เกาะช้าง ดังนี้เกาะช้าง: 154.8 ตร.กม. (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย)เกาะกูด: 129 ตร.กม. (มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศไทย)เกาะหมาก: 16 ตร.กม.ขนาดพื้นที่เกาะช้างความยาว: 30 กม. ความกว้าง: 14 กม.จำนวนประชากร 5,356 คน (ปี พ.ศ. 2549) เฉลี่ยพื้นที่อาศัย 34.6 คน/ตร.กม.จังหวัด ตราดรหัสไปรษณีย์ 23170รหัสโทรศัพท์พื้นที่์ 039ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 310-330 กม.ระยะทางห่างจากตัวเมืองตราด 8 กม.จุดสูงสุด 744 เมตร (เกาะKhao Jom Peasat, สลักเพชร)การบริหาร 2 กิ่งอำเภอ, 9 หมู่บ้านภูมิอากาศอุณหภูมิโดยเฉลี่ย: 34 องศาเซลเซียส (เม.ย.) - 22 องศาเซลเซียส (ม.ค.)อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี: 27.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุด: 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิโดยเฉลี่ยต่ำสุด: 23.2 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ ร้อนและอบอ้าว (ร้อนชื้น)จำนวนน้ำฝน ปริมาณ 3,200 mmกระแสไฟฟ้า 220V 50Hzประวัติ- ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เกาะช้างยังไม่เป็นที่รู้จักและพื้นที่บนเกาะรกร้างว่างเปล่า- เกาะช้างมีเหตุการณ์สำคัญคือ สงครามป้องกันดินแดนระหว่างเรือไทยกับเรือฝรั่งเศส ในปี 2484- นักท้องเที่ยวค้นพบมนเสน่ห์ของหมู่เกาะในกลางยุค 70- ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง วันที่ 31 ธ.ค. 2525- ในปี 254 มีเพียงไฟฟ้าและโทรศัพท์พื้นที่- อยู่ในอันดับที่ 45 จาก 102 แห่งของอุทยานแห่งชาติของประเทศไทย- พัฒนาอย่างรวดเร็วในปี 2545สถานที่ตั้ง เกาะช้างตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไทย ฝั่งอ่าวไทย และติดกับประเทศกัมพูชาละติจูด 12 6’13” N ลองติจูด 102 21’7” E

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น